Obvestila

Sodelovanje v raziskavi - magistrska naloga
Španska ponudba za skupno prijavo na razpis MSCA IF
Ustanovna seja Naravoslovno matematičnega kluba
Najava pilotnega razpisa za raziskovalne projekte na področju družboslovja in humanistike in sodelovanja z Indijo - EqUIP
Vabilo na dogodek »Science is woder-full«
Delavnica za uspešno prijavo na razpis MSCA Individual Fellowship
Vabilo na informativno predstavitev novosti ERC razpisov 2018, 9.6. 2017
CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU – III. DOZA
Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov
2. NACIONALNA KONFERENCA Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes
Prof. dr. Samo Kralj - soavtor članka, objavljenega v reviji Physical Review
Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2016/2017
Obisk evropske komisarke mag. Violete Bulc
Univerza v Splitu vabi raziskovalce na poletno šolo
Univerza v Padovi zaposluje 13 raziskovalcev na začetku kariere
Ponudba univerze na Finskem za skupno prijavo na razpis MSCA IF
Usposabljanje MSCA MaRaThoN@ at the University of Padova
Prof. dr. Mitja Kaligarič s FNM UM je bil na izboru »Mentor leta 2016« izbran med 5 najboljših mentorjev preteklega leta
Serija predavanj prof. dr. Ljubiše Nešića na Oddelku za fiziko
Sprejem za najbolje ocenjene profesorje na študentskih anketah
Ponudbe tujih institucij za sodelovanje na razpisu MSCA Individual Fellowship
Objava Razpisa za vpis v podiplomske ŠP UM za leto 2017/18
Razpis za prostovoljce ZPM Maribor za leto 2017
Tekmovanje iz matematike za študente
Obisk prof. dr. Nima Rezaei iz Tehran University of Medical Sciences & Harvard Medical School
Informacije za bodoče študente
Povabilo študentom Izobraževalne kemije 2. stopnje k sodelovanju pri projektu
Erasmus+ - razpis za strokovno praktično usposabljanje v tujini
Povabilo k posredovanju predlogov za imenovanje zunanjih članov šolskih maturitetnih komisij za splošno maturi v letu 2017
Podelitev diplom diplomantom univerzitetnega in magistrskega študija FNM UM
Podelitev diplom diplomantom predbolonjskega univerzitetnega študija FNM UM
Branko Bakan prejemnik nagrade Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju
Akt v javni obravnavi
Izšla je prva številka FNM novic!
Podelitev diplom o magisteriju znanosti magistrandom FNM UM
Prijava na doktorski program MSCA COFUND "ISTScholar"– Maths - Physics - Computer Science - Biology - Neuroscience - Data Science
AKTI ZA JAVNO OBRAVNAVO
Štipendije za študijske obiske študentov v tujini
Predstavitev IAESTE - mednarodne organizacije, ki študentom tehnike, naravoslovja kot tudi ekonomije nudi opravljanja prakse v tujini
Dogodek "Kako v tujino"
Javni poziv kandidatom za uvrstitev v register strokovnjakov
Vabilo na okroglo mizo s prof. dr. Lamanauskasom z naslovom: Znanstvena razlaga in znanstveno pisanje, ki bo v sredo, 9. 11. 2016 ob 16 uri
Srečanje Alumni kluba FNM 14. 10. 2016
Razpis o dodelitvi štipendij za doktorski študij
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA
Srečanje DMFA, 14. in 15. oktober 2016, na FNM UM
SREČANJE ALUMNI KLUBA FNM, v petek, 14. oktobra 2016, ob 18. uri
Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja za funkcijo prodekana za študentska vprašanja FNM UM
Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Nova pridobitev vivarija FNM
BIOSFERA - Konferenca študentov bioloških znanosti
Vabilo na 2. Borzenov nagradni natečaj za študente 016
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu, vpisu v AB in podaljšanju statusa v štud. letu 2016/17 za študijske programe 2. in 3. stopnje
NAČIN PLAČILA ŠOLNINE (ne velja za študente, ki se vpisujejo v absolventa)
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu, vpisu v AB in podaljšanju statusa v štud. letu 2016/17 za doktorske študijske programe 3. stopnje
ZANIMIVE POVEZAVE
NAČIN PLAČILA VPISNIH STROŠKOV
STATUS UREDITVE VPISA IN VRNITEV VPISNE DOKUMENTACIJE
VPISNA DOKUMENTACIJA
IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/17
VPISNI POSTOPEK
OBRAVNAVA PROŠENJ ŠTUDENTOV
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA
VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
PONOVNI VPIS V LETNIK
VPIS V VIŠJI LETNIK
VPISNI TERMINI
ODDAJA VPISNE DOKUMENTACIJE
ODDAJA VPISNE DOKUMENTACIJE
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu, vpisu v AB in podaljšanju statusa v štud. letu 2016/17 za magistrske študijske programe 2. stopnje
VPISNI TERMINI
VPIS V VIŠJI LETNIK
NAČIN PLAČILA ŠOLNINE (ne velja za študente, ki se vpisujejo v absolventa)
PONOVNI VPIS V LETNIK
VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA
ODDAJA IN OBRAVNAVA PROŠENJ ŠTUDENTOV NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FNM UM
POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/17
VPISNA DOKUMENTACIJA
UREDITEV VPISA IN VRAČANJE VPISNE DOKUMENTACIJA PO VPISU
NAČIN PLAČILA VPISNIH IN DRUGIH STROŠKOV
ZANIMIVE POVEZAVE
ZANIMIVE POVEZAVE
NAČIN PLAČILA VPISNIH IN DRUGIH STROŠKOV
UREDITEV VPISA IN VRAČANJE VPISNE DOKUMENTACIJA PO VPISU
VPISNA DOKUMENTACIJA
IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/17
POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
ODDAJA IN OBRAVNAVA PROŠENJ ŠTUDENTOV NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FNM UM
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA
VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
PONOVNI VPIS V LETNIK
VPIS V VIŠJI LETNIK
VPISNI TERMINI
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu, vpisu v AB in podaljšanju statusa v štud. letu 2016/17
ODDAJA VPISNE DOKUMENTACIJE
CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU - 3. DOZA
BIOSFERA - Konferenca študentov bioloških znanosti
Podelitev diplom diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija 2. stopnje FNM UM
Razpisi za državna univerzitetna prvenstva v plavanju, orientacijskem teku in atletskem mitingu
NOGOMETNI DERBI UNIVERZE V MARIBORU IN UNIVERZE V LJUBLJANI
Virtualni sejem ameriških šol
Predavanje dr. Ewe Gorecki z naslovom Complex soft matter – liquid crystals and more
Brisanje neaktivnih članov v knjižnicah Univerze v Mariboru
Nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti
Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje 2016
Pisanje strokovnih poročil iz ekologije
Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2016
Vabilo na delavnico "Timsko delo in delo v interdisciplinarnih skupinah"
Štipendijski program ASEF za poletne raziskovalne obiske na izbranih univerzah v ZDA
Vabilo na predstavitev "Nobelova nagrada za kemijo 2015"
RAZPISI IN PONUDBE TUJIH INŠTITUCIJ
Sklep o razpisu volitev za nadomestnega člana Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru iz Oddelka za fiziko
Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja za funkcijo prodekana za izobraževalno dejavnost Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja za funkcijo prodekana za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja za funkcijo prodekana za sodelovanje z javnimi ustanovami Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja za funkcijo prodekana za sodelovanje z gospodarstvom Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Obvestilo o zaprtju stavbe med božično-novoletnimi prazniki
SOS PROTEUS: ZAGON MONITORINGA IN PRAKTIČNIH UKREPOV ZA VARSTVO ČLOVEŠKE RIBICE V SLOVENIJI
Podelitev diplom diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija 2. stopnje FNM UM
Podelitve diplom o magisteriju znanosti magistrandom FNM, PEF in FF UM
ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKOV PRVE STOPNJE IN 2. LETNIKOV 2. STOPNJE
Predstavitev projekta IOT
OneStart Bio-Entrepreneurship Programme for Students/Postdocs
Študijska soba
Humanitarna akcija Študenti za študente
PLAČILO ŠOLNINE
Vpis sprejetih kandidatov s prvo prijavo
Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 3. stopnja - obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu, vpisu v AB in podaljšanju statusa v štud. letu 2015/16
PLAČILO ŠOLNINE
PLAČILO VPISNIH IN DRUGIH STROŠKOV
UREDITEV VPISA
VPISNA DOKUMENTACIJA IN ODDAJA LE-TE
POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
NAVODILA - ODDAJA IN OBRAVNAVA PROŠENJ ŠTUDENTOV NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FNM UM
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA
VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
PONOVNI VPIS V LETNIK
VPIS V VIŠJI LETNIK
VPISNI TERMINI
ZANIMIVE POVEZAVE
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 2. stopnja - obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu, vpisu v AB in podaljšanju statusa v štud. letu 2015/16
ZANIMIVE POVEZAVE
PLAČILO VPISNIH IN DRUGIH STROŠKOV
UREDITEV VPISA
VPISNA DOKUMENTACIJA IN ODDAJA LE-TE
IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/16
POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
NAVODILA - ODDAJA IN OBRAVNAVA PROŠENJ ŠTUDENTOV NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FNM UM
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA
VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
PONOVNI VPIS V LETNIK
VPIS V VIŠJI LETNIK
VPISNI TERMINI
ZANIMIVE POVEZAVE
PLAČILO VPISNIH IN DRUGIH STROŠKOV
UREDITEV VPISA
VPISNA DOKUMENTACIJA IN ODDAJA LE-TE
IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/16
POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
NAVODILA - ODDAJA IN OBRAVNAVA PROŠENJ ŠTUDENTOV NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FNM UM
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA
VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
PONOVNI VPIS V LETNIK
VPIS V VIŠJI LETNIK
VPISNI TERMINI
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu, vpisu v AB in podaljšanju statusa v štud. letu 2015/16
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O POSTOPKU PRIPRAVE IN ZAGOVORA DIPLOMSKEGA DELA NA DODIPLOMSKEM ŠTUDIJU ŠT. A3/2008 41 AG
Graduate schemes & jobs | City Careers
Navodila kandidatom za prijavo na podiplomske študijske programe FNM UM v 2015/16
Mesta prihodnosti skozi storitvene inovacije: brezplačna poletna šola za nadobudne podjetnike PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO: 15. junij 2015
Multiple Faculty and Postdoctoral Positions Opened at University of Information Science and Technology "St. Paul the Apostle" Ohrid, Republic of Macedonia
EBEC – Uporabi svojo kreativnost in zmagaj!
Objava razpisa za najboljšega študenta v študijskem letu 2014/2015
15 Early Stage Researcher (ESRs) positions in the EU Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie European Training Network “BioRapid – Rapid bioprocess development”
Društvo za celiakijo išče študente - vzgojitelje na Obnovitveni rehabilitaciji otrok s celiakijo
Izbor študentov za izvedbo projektov "Po kreativni poti do praktičnega znanja"
Razpis za vpis 2015/2016
Razpis javne obravnave aktov UM
Zaključevanje študija na predbolonjskih študijskih programih
Javna obnravnava Pravilnikov UM
Podelitev diplom diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija 2. stopnje FNM UM
Podelitev diplom o magisteriju znanosti FNM UM
Vabilo na predstavitev »Kadrovanje v Henklu«
Razpis štipendij L'Oreal za ženske v znanosti
PLAČILO ŠOLNINE
Obvestilo o vpisu v višji letnik – za študente 3. stopnje
IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA
VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
PLAČILO VPISNIH IN DRUGIH STROŠKOV
PLAČILO VPISNIH IN DRUGIH STROŠKOV
UREDITEV VPISA
UREDITEV VPISA
VPISNA DOKUMENTACIJA IN ODDAJA LE-TE
VPISNA DOKUMENTACIJA IN ODDAJA LE-TE
POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
OBRAVNAVA PROŠENJ ŠTUDENTOV NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FNM UM
OBRAVNAVA PROŠENJ ŠTUDENTOV NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FNM UM
PONOVNI VPIS V LETNIK
PONOVNI VPIS V LETNIK
VPIS V VIŠJI LETNIK
VPISNI TERMINI
OBVESTILO O VPISU V VIŠJI LETNIK, PONOVNEM VPISU V LETNIK, VPISU V AB – ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE
OBVESTILO O VPISU V VIŠJI LETNIK, PONOVNEM VPISU V LETNIK, VPISU V AB - ZA ŠTUDENTE PRVE STOPNJE
ZANIMIVE POVEZAVE
PLAČILO VPISNIH IN DRUGIH STROŠKOV
UREDITEV VPISA
VPISNA DOKUMENTACIJA IN ODDAJA LE-TE
IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV
POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
OBRAVNAVA PROŠENJ ŠTUDENTOV NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FNM UM
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA
VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
PONOVNI VPIS V LETNIK
VPIS V VIŠJI LETNIK
VPISNI TERMINI
RAZPIS JAVN OBRAVNAVE AKTOV UM
Prijava za nagrado Umicore Materials Technology
Znanstveno sodelovanje z Novo Zelandijo
Opravljanje strokovne prakse v Banki Slovenije v letu 2014
Topološki seminar Zagreb - Ljubljana - Maribor
Evropsko študentsko inženirsko tekmovanje
9. IRDO mednarodna konferenca - Kako zdravi smo posamezniki in kako zdrava je naša družba?
Sodelovanje na European Youth Award 2014
OBVESTILO ŠTUDENTOM ODDELKA ZA BIOLOGIJO
OBVESTILO ŠTUDENTOM GLEDE NOVOSTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2013-14 – digitalna identiteta, e-naslov
Karierni laboratorij
Obvestilo študentom o naknadnem vpisu po obravnavi prošenj na 18. redni seji KŠZ FNM dne 4. 10. 2013
Vabilo na otvoritev razstave Učbeniki naravoslovja v 110 letih UKM
Prosta mesta za tretji prijavni rok
Obvestilo študentom po obravnavi prošenj na KŠZ FNM UM, dne 25. 9. 2013
Razpis za zbiranje predlogov 2013 za aktivnosti v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM
Obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu v letnik, vpisu v absolventski staž in o možnosti podaljšanja absolventskega staža v štud. letu 2013/2014
Obvestilo študentom 3. stopnje o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu v letnik, vpisu v absolventski staž in o možnosti podaljšanja abs. staža v štud. letu 2013/2014
Evropska nagrada za mlade (European Youth Award)
Obvestilo rednim študentom 2. stopnje podiplomskega študija o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu v letnik, o vpisu v absolventski staž in o možnosti podaljšanja abs. staža v štud. letu 2013/14
Obvestilo o vpisu v absolventski staž dodiplomskega študija in o možnosti podaljšanja absolventskega staža v štud. letu 2013/14
Obvestilo študentom dodiplomskega študija o vpisu v višji letnik in ponovnem vpisu v letnik v štud. letu 2013/14
Izjave o izbirnih predmetih za 3. letnik dvopredmetnih študijskih programov
Izjave o izbirnih predmetih za 2. letnik dvopredmetnih študijskih programov
Dokumenti v javni razpravi
Študentska anketa
NEWFELPRO - Novi program mobilnosti
Vpis 2013-2014
Problematika pitne vode v Afriki
Štipendije za magistrski študij v Nemčiji
Fakulteta v času praznikov zaprta
Razpis prostih delovnih mest za mlade raziskovalce s področja komputacijske biologije in bioinformatike
TRETJE cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Poziv študentom za kandidiranje za nagrade UM
Razpis štipendij švicarske Ecole Politechnique Federale de Lausanne (EPFL) za Podoktorsko raziskovalno delo na švicarski EPFL-Marie Curie, 7.OP, rok: do 1.10.2013
Mladinski svet Slovenije objavlja četrti zaporedni natečaj za najboljša zaključna študijska dela s področja mladine in različnih mladinskih tem
Razpis za vpis 2013/14
GOSTUJOČA PREDAVANJA ter DELAVNICA o krioprezervaciji in ugotavljanju genetske stabilnosti rastlinskega materiala (Dr. M. Elena González-Benito in Dr. Carmen Martín)
Razpis štipendij za doktorski študij: School of Analytical Sciences Adlershof, Humboldt-Universitaet zu BERLIN
Pomembne informacije ob pričetku študijskega leta 2012/13
Informativna izjava o izbirnih predmetih za 1. in 2. letnike Ekoloških znanosti
Obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovni vpis in vpis v absolventski staž v štud. letu 2012/13 za podiplomske študijske programe 3. stopnje FNM UM
Obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovni vpis in vpis v absolventski staž v štud. letu 2012/13 za podiplomske študijske programe 2. stopnje FNM UM
Obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovni vpis in vpis v absolventski staž v štud. letu 2012/13 za dodiplomske študijske programe FNM UM
Natečaj za najboljše delo na temo Alpske konvencije
Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji v letu 2012
Opportunities for your students: Marie Curie Actions at CERN
Tretji razpis iz Programa znanstvene izmenjave med Republiko Slovenijo in Švico SCIEX
Razpis za flamsko podoktorsko štipendijo PEGASUS Marie Curie
Razpis Evropskega raziskovalnega sveta za podelitev začetnih nepovratnih sredstev najobetavnejšim mladim raziskovalcem
Izobraževanje na Portugalskem
ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA ŠTUDENTE 1. IN 4. LETNIKOV
General Cultural Sponsorship Scheme (GCSS) for the academic session 2011-12
DAAD štipendije za študijsko leto 2010/2011
ERASMUS praktično usposabljanje
Intensive Spanish Courses for Erasmus in Barcelona
SAŠA inkubator, mrežni podjetniški inkubator Savinjsko – šaleške regije
Italian Summer Course 2010 / Corso Intensivo di Lingua e Cultura Italiana 2010

Arhiv

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.