OBVESTILO ŠTUDENTOM DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA IN ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDMETNI UČITELJ O VPISU V VIŠJI LETNIK, PONOVNEM VPISU V LETNIK IN VPISU V ABSOLVENTSKI STAŽ V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18

VPISNI TERMINI ODDAJA VPISNE DOKUMENTACIJE VPISNA DOKUMENTACIJA POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA UREDITEV VPISA IN VRAČANJE VPISNE DOKUMENTACIJA PO VPISU VPIS V VIŠJI LETNIK PONOVNI VPIS V LETNIK VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA...

KOLOKVIJ ANALIZNA KEMIJA II (vaje)

Rok za kolokvij iz predmeta Analizna kemija II – vaje (FNM) bo v sredo, 16.08.2017 ob 9.00 uri v predavalnici A-104 (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, Maribor). Doc.dr. Maša Islamčević Razboršek