Inavguralno predavanje dr. Iztoka Baniča

V torek, 17. oktobra 2017, je imel dr. Iztok Banič ob izvolitvi v naziv redni profesor, INAVGURALNO PREDAVANJE z naslovom: Inverzne limite inverznih zaporedij z večličnimi veznimi funkcijami [Inverse limits of inverse sequences with set-valued bonding functions] V...